Nyheter från WOF

2018-12-31

Fågelhistorik

En ny undersida finns nu på varmlandsornitologiska.se i form av "Fågelhistorik". Sidan innehåller fyra huvudflikar som är: 1. Förstafynd i Värmland- Årtal när olika fågelarter…

En ny undersida finns nu på varmlandsornitologiska.se i form av "Fågelhistorik". Sidan innehåller fyra huvudflikar som är: 1. Förstafynd i Värmland- Årtal när olika fågelarter första gången noterades i landskapet 2. Häckfåglar- Beskriver fågelarter som är sparsamma, oregelbundna eller tidigare häckfåglar i Värmland. 3. Rariteter i Värmland- En presentation av fynd av ovanliga fågelarter i Värmland. Sidan består huvudsakligen av…

Läs mer

2018-12-21

Årsmöte

WOF:s årsmöte 2019 äger rum den 31 mars kl 17.00. Plats är Vinden, Gjuteriet, Karlstad. En formell kallelse och information om föredragshållare kommer senare. Vinterväder…

WOF:s årsmöte 2019 äger rum den 31 mars kl 17.00. Plats är Vinden, Gjuteriet, Karlstad. En formell kallelse och information om föredragshållare kommer senare. Vinterväder innebär att en hel del av de övervintrande fåglarna drar sig till samhällen och fågelborden. En välfylld fågelmatning kan därför vara väldigt underhållande och bjuda på ett rikt fågelutbud. Ifall ingen fågelmatning finns kan ett…

Läs mer

2018-10-28

En händelserik vecka

V. 43 blev i år en händelserik vecka på fågelfronten i Värmland trots att kylan har kommit. I tisdags kväll (23/10) hittades en misstänkt nunnestenskvätta av…

V. 43 blev i år en händelserik vecka på fågelfronten i Värmland trots att kylan har kommit. I tisdags kväll (23/10) hittades en misstänkt nunnestenskvätta av Ulf T Carlsson vid Tofta, Ölmeviksområdet, väster om Kristinehamn. Dagen efter kunde det efter längre diskussioner konstateras att det verkligen var en nunnestenskvätta vilket är det första fyndet av arten i Värmlands historia och blott…

Läs mer

2018-10-28

Nya hemsidan lanserad!

Välkommen till Wermlands ornitologiska förenings nya hemsida! Ifall några synpunkter eller förbättringsförslag så tveka inte att kontakta hemsideansvarige (Daniel Hedenbo, se styrelseförteckningen).

Välkommen till Wermlands ornitologiska förenings nya hemsida! Ifall några synpunkter eller förbättringsförslag så tveka inte att kontakta hemsideansvarige (Daniel Hedenbo, se styrelseförteckningen).

Läs mer

2018-04-24

Ny hemsida

BirdLife Sveriges hemsidesystem kommer byta plattform under våren. Under en övergångsperiod kommer den nuvarande hemsidan finnas kvar samtidigt som en ny dykt upp. Övergången kommer…

BirdLife Sveriges hemsidesystem kommer byta plattform under våren. Under en övergångsperiod kommer den nuvarande hemsidan finnas kvar samtidigt som en ny dykt upp. Övergången kommer ske lite stegvis och inte klart när WOF blir inkluderat men preliminärt i slutet av våren. Den nya plattformen är betydligt smidigare och kommer innebära fler möjligheter till utveckling av sidan.Ifall synpunkter, önskemål, tips finns gällande…

Läs mer

2018-04-24

Fågeltornskampen 2018

Fågeltornskampen äger som de senaste åren i samband med fågelskådningens dag, nämligen lördag (5/5). Tävlingen innebär sammanfattat att man i lag om minst 2-3 personer…

Fågeltornskampen äger som de senaste åren i samband med fågelskådningens dag, nämligen lördag (5/5). Tävlingen innebär sammanfattat att man i lag om minst 2-3 personer bemannar ett fågeltorn kl 5-13 (tillåtet att köra kortare men inom den tidsramen) och räknar alla fågelarter som ses/hörs från tornet. Denna tävling har pågått i ett par år på utmaning från Finland där det…

Läs mer

2018-04-04

Upprop- Hur står det till med våra Knölsvanar?

I Värmlandsornitologen 2015 återfanns ovanstående fråga på sidan nio som rubrik på ett upprop. Inte ett enda svar inkom! Nu får en del av landskapets…

I Värmlandsornitologen 2015 återfanns ovanstående fråga på sidan nio som rubrik på ett upprop. Inte ett enda svar inkom! Nu får en del av landskapets fågelintresserade möjlighet att svara på frågan en gång till. Anledningen till att jag skrev uppropet i VO var att det häckande knölsvansbeståndet vid Ölmeviken minskat från tio par 1972 till 0–2 par på senare år.…

Läs mer

2018-03-09

Årsmöte, obs ändrad tid

WOF:s årsmöte äger rum 25 mars kl 17.00 (obs ny tid) på vinden, gjuteriet/studiefrämjandet, Karlstad.Förutom årsmötesförhandlingar kommer Fredrik Wilde hålla ett föredrag med titeln "Hur…

WOF:s årsmöte äger rum 25 mars kl 17.00 (obs ny tid) på vinden, gjuteriet/studiefrämjandet, Karlstad.Förutom årsmötesförhandlingar kommer Fredrik Wilde hålla ett föredrag med titeln "Hur går det för Värmlands skogsfåglar?". Fredrik kommer visa bilder och pratar om trender för olika arter.

Läs mer

2018-01-25

Årsmöte och remissyttranden

WOF:s årsmöte 2018 kommer äga rum 25 mars kl 16.00. Plats är samma som förra året nämligen, Vinden, Gjuteriet Karlstad. En formell kallelse och information…

WOF:s årsmöte 2018 kommer äga rum 25 mars kl 16.00. Plats är samma som förra året nämligen, Vinden, Gjuteriet Karlstad. En formell kallelse och information om föredragshållare kommer senare.------------------------------------------------------------------------------------------Föreningen yttrar sig ibland gällande remisser o. dyl som skickas till föreningen, exempelvis gällande planer på vindkraft. Eftersom visst intresse kan finnas för medlemmarna att läsa dessa kommer vi nu att publicera…

Läs mer

2017-12-18

Rapport extra föreningsmöte

29 oktober hade WOF ett extra föreningsmöte. De planerade diskussionerna om föreningens stadgar genomfördes inte eftersom antalet deltagare var få och vissa oklarheter gällande tidigare…

29 oktober hade WOF ett extra föreningsmöte. De planerade diskussionerna om föreningens stadgar genomfördes inte eftersom antalet deltagare var få och vissa oklarheter gällande tidigare beslut.Något som däremot genomfördes som planerat var bildvisningen. Lars Peter Jansson visade fina bilder på rovfåglar och andra sträckande fåglar från Tarifa i södra Spanien----------------------------------------------------------------------------------Det planerade dubbelnumret av VO med fågelrapporterna för 2015 och 2016…

Läs mer

2017-10-19

Kallelse extra föreningsmöte

Här kommer den formella kallelsen till det extra föreningsmötet 29 oktober. Mötet kommer behandla stadgeändringar och sedan kommer Lars Peter Jansson kommer visa bilder från…

Här kommer den formella kallelsen till det extra föreningsmötet 29 oktober. Mötet kommer behandla stadgeändringar och sedan kommer Lars Peter Jansson kommer visa bilder från Spanien.Tid: söndagen 29 oktober 2017 kl. 16:00Plats: Vinden, Gjuteriet, Karlstad Program:Beslut om nya stadgar som togs första gången på årsmötet i mars 2017. Detta försöker vi hålla så kort och effektivt som möjligt.Föredrag av från…

Läs mer

2017-09-26

Höst och fågeltomt? Nejdå!

Hösten har anlänt ordentligt och många fåglar är påväg eller har redan  flyttat söderut. De kvarvarande fåglarna märks också mindre än på våren när de…

Hösten har anlänt ordentligt och många fåglar är påväg eller har redan  flyttat söderut. De kvarvarande fåglarna märks också mindre än på våren när de sjunger. Det finns emellertid ingen anledning att misströsta för det, fåglar att beskåda finns ändå. Många arter som gäss, tofsvipor, finkar och trastar samlar sig såhär års i större flockar som drar omkring och kan…

Läs mer

2017-09-25

Tidskriften och föreningsmöte

Läs mer

2017-08-24

RRK-nytt Augusti 2017

Anteckningar från möte med Rrk Värmland, 2017-08-07 Närvarande: Magnus Köpman (mötets ordförande) Per Gustafsson (mötets sekreterare), Lars Thornberg, Jan Rosqvist, Roger Jonasson (WOF-styrelsen) och Ingela…

Anteckningar från möte med Rrk Värmland, 2017-08-07 Närvarande: Magnus Köpman (mötets ordförande) Per Gustafsson (mötets sekreterare), Lars Thornberg, Jan Rosqvist, Roger Jonasson (WOF-styrelsen) och Ingela Källén via Skype. Regionala rapportkommittén (Rrk) för landskapet Värmland hade möte den 7:e augusti. Här följer några punkter av frågor om avhandlades. Detta är ett långt meddelande men vi uppskattar om ni läser igenom det…

Läs mer

2017-04-25

Rapport från Bird Life Sveriges riksstämma m.m.

BirdLife Sveriges riksstämma ägde 2017 rum 21-23 april i Rimforsa strax söder om Linköping, Östergötland. Björn Arvidsson och Daniel Hedenbo representerade WOF på stämman.Förutom det…

BirdLife Sveriges riksstämma ägde 2017 rum 21-23 april i Rimforsa strax söder om Linköping, Östergötland. Björn Arvidsson och Daniel Hedenbo representerade WOF på stämman.Förutom det sedvanliga innehållet i årsmötesförhandlingarna hölls några föredrag om lokala projekt från Östergötland, exempelvis en presentation av Tåkerns Fältstations 50-åriga arbete och Häradskärsprojektet.Under fredagen hölls ett seminarium gällande IBA-områden där bland annat en representant BirdLife International…

Läs mer

2017-03-16

Årsmöte mm

Årsmöte26 mars kl 17 har Wermlands ornitologiska förening årsmöte.Plats är Vinden, Gjuteriet Karlstad.Efteråt blir det bildvisning från Costa Rica och sedan fika.VärmlandsornitologenVärmlandsornitologen är försenad och…

Årsmöte26 mars kl 17 har Wermlands ornitologiska förening årsmöte.Plats är Vinden, Gjuteriet Karlstad.Efteråt blir det bildvisning från Costa Rica och sedan fika.VärmlandsornitologenVärmlandsornitologen är försenad och kommer troligen i april.MedlemsavgiftenMedlemsavgiften 2017 är 120 kronor.För ungdomar (20 år eller yngre) är avgiften 40 kr. Avgiften för familje­med­lem­ (som inte erhåller VO) är 20 kr. Plusgirot är som vanligt 86 53 95-8. Tänk…

Läs mer

2017-03-14

Glädjen att se fåglar

Lars-Ola Westerlund och Dan Mangsbo föreläste 8 mars på Värmlands museum. Föreläsningen hade temat Glädjen att se fåglar. Föreläsarna berättade om fågelskådning, egna fågelupplevelser, fågellokaler,…

Lars-Ola Westerlund och Dan Mangsbo föreläste 8 mars på Värmlands museum. Föreläsningen hade temat Glädjen att se fåglar. Föreläsarna berättade om fågelskådning, egna fågelupplevelser, fågellokaler, fågelskydd etc. med hjälp av bilder och texter. Avslutningsvis hölls en fri frågestund gällande fåglar. Förhoppningsvis gick en del åhörare därifrån med nyfikenhet gällande fåglar, inspiration och kanske helt nya insikter vilket kan leda till…

Läs mer

2017-03-02

Vår!

De senaste dagarna har vårfåglarna börjat anlända på allvar. Ett kännetecken för den första delen av våren är stora gås, svan, vip och lärkflockar. Tranorna…

De senaste dagarna har vårfåglarna börjat anlända på allvar. Ett kännetecken för den första delen av våren är stora gås, svan, vip och lärkflockar. Tranorna brukar anlända i mängd lite senare men de första tranobservationerna i Värmland har redan gjorts.Grå-, säd-, kanadagås och sångsvan dominerar men vid noggrant studerande kan även spetsbergs-, bläsgås och mindre sångsvan ibland bli funna. Ofta…

Läs mer

2017-02-02

Intressanta föredrag i vår

Två intressanta föredrag som arrangeras på Värmlands museum i vår: "Kroknäbbarnas tid- möten med svenska rovfåglar" Vernissage på utställning, föredrag och bildvisning med fotografen Patrik Olofsson.  …

Två intressanta föredrag som arrangeras på Värmlands museum i vår: "Kroknäbbarnas tid- möten med svenska rovfåglar" Vernissage på utställning, föredrag och bildvisning med fotografen Patrik Olofsson.   Värmlands Museum Lördag 25 februari kl. 13. Utställningen tar sin utgångspunkt i Patrik Olofssons bok Kroknäbbarnas tid. En stor del utgörs av färgfoton från boken, kompletterade med korta texter. Det största avsnittet handlar om daglevande…

Läs mer

2017-02-01

Resultat Vinterfåglar in på knuten 2017

VIK har arrangerats sedan 2006, information om räkningen kan hittas i artikeln från 11 januari.Topp tre nationellt bestod av samma arter som nästan alltid, nämligen…

VIK har arrangerats sedan 2006, information om räkningen kan hittas i artikeln från 11 januari.Topp tre nationellt bestod av samma arter som nästan alltid, nämligen Talgoxe, blåmes och pilfink där talgoxen är talrikast. Vissa arters förekomst mellan varierar stort beroende på födotillgången. Grönsiska, stjärtmes och sidensvans är tre arter vars resultat i år skilde sig rejält från fjolåret. Grönsiskan hamnade…

Läs mer

2017-01-11

Vinterfåglar in på knuten 27-30 januari

BirdLife Sverige har sedan 2006 arrangerat Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK). Arrangemanget består av att frivilliga runtom i Sverige skriver upp vilka fåglar som besöker deras…

BirdLife Sverige har sedan 2006 arrangerat Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK). Arrangemanget består av att frivilliga runtom i Sverige skriver upp vilka fåglar som besöker deras fågelbord under räkningshelgen och sedan skriver in detta i ett formulär på Bird Lifes Sveriges hemsida. Vem som helst kan rapportera oavsett ifall man är en väldigt aktiv fågelskådare eller enbart allmänt intresserad. Nivån på…

Läs mer

2016-11-23

Vinterfågelräkningen

Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet genomför varje vinter Vinterfågelräkningen med hjälp av frivilliga fågelskådare. Metodiken är enkel, en rutt om 20 punkter räknas 1 (eller…

Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet genomför varje vinter Vinterfågelräkningen med hjälp av frivilliga fågelskådare. Metodiken är enkel, en rutt om 20 punkter räknas 1 (eller ifall man vill 2 alternativt 5) gånger varje vinter. Rutterna kan ligga varsomhelst och kan därmed bli en lite längre promenad längs i ett favoritområde. Vid nyår är det en del fågelskådare som vill fylla…

Läs mer

2016-11-03

Vinter snart

November har anlänt och kylan likaså. Läge att ladda upp fågelmatningarna då snö väntas till helgen

November har anlänt och kylan likaså. Läge att ladda upp fågelmatningarna då snö väntas till helgen

Läs mer

2016-09-13

Nystart

Nystart för hemsidan med ny webbansvarig. Diverse saker kommer uppdateras den närmaste tiden. Ifall synpunkter/tips på saker att skriva om på hemsidan eller dylikt finns…

Nystart för hemsidan med ny webbansvarig. Diverse saker kommer uppdateras den närmaste tiden. Ifall synpunkter/tips på saker att skriva om på hemsidan eller dylikt finns kontakta gärna webbansvarige (se styrelsen)

Läs mer

2015-05-02

Fågeltornskampen 2015

SOF genomför denna tävling lördagen 9 maj i hela Sverige.    Inför 2015 har BirdLife Finland på nytt i år utmanat BirdLife Sverige och svenska fågelskådare…

SOF genomför denna tävling lördagen 9 maj i hela Sverige.    Inför 2015 har BirdLife Finland på nytt i år utmanat BirdLife Sverige och svenska fågelskådare i "Fågeltornskampen". 2014 var hela 69 fågeltorn anmälda till Fågeltornskampen, varav 3 var från Värmland.Under åtta timmar, från 05:00 till 13:00, räknas varje art som en poäng, hörd eller sedd av minst två av deltagarna…

Läs mer

2015-04-13

Exkursion till Oset och Kvismaren

Söndag 2015-04-26: Vårexkursion till intressanta fågelområden i Örebro-trakten.Nu är det dags för nästa exkursion, där vi besöker Oset, Kvismaren och andra intressanta fågellokaler i Örebrotrakten.Samling…

Söndag 2015-04-26: Vårexkursion till intressanta fågelområden i Örebro-trakten.Nu är det dags för nästa exkursion, där vi besöker Oset, Kvismaren och andra intressanta fågellokaler i Örebrotrakten.Samling vid stora P-platsen vid Sundsta badhus i Karlstad kl. 06:30 (om ingen annan information ges efter anmälan).Anmälan till Roger Jonassone-post: rojo55@bredband.netTelefon: 073-416 98 87.

Läs mer

2015-04-06

Årsmöte i WOF 2015

Föreningens årsmötet gick av stapeln i Karlstad den 28 mars.Mötet valde att inte göra några förändringar i styrelsen. Björn Arvidsson fick förnyat förtroende som ordförande,…

Föreningens årsmötet gick av stapeln i Karlstad den 28 mars.Mötet valde att inte göra några förändringar i styrelsen. Björn Arvidsson fick förnyat förtroende som ordförande, och Jörgen Persson, Lars-Ola Westerlund och Raimo Neergaard omvaldes till styrelsen på två år.I den regionala rapportkommittén valdes Per Gustafsson och Linda Åström-Halvorsen in, för att ersätta Stefan Göransson och Dan Zetterström som valt att…

Läs mer

Aktiviteter/händelser

31 mars 2019 kl 17. Årsmöte WOF, Vinden, Gjuteriet, Karlstad.

 

25-28 januari 2019 Vinterfåglar in på knuten

13-14 april 2019 BirdLife Sveriges Riksstämma i Holmsund