Kontakt

E-post till föreningen: medlem.wof@gmail.com

E-post till tidskriften Värmlandsornitologen: johan.r.bohlin@gmail.com

Kontaktuppgifter till styrelse och kommittéer finns under respektive flikar.¶