Nyheter 2019

2019-03-17

Bortskänkes!

WOF har i gåva fått två större fågelband, Handbuch der Vögels Mitteleuropa (Glutz) och Birds of Western Palearctic (Cramp & Perrins). Dessa finns för närvarande…

WOF har i gåva fått två större fågelband, Handbuch der Vögels Mitteleuropa (Glutz) och Birds of Western Palearctic (Cramp & Perrins). Dessa finns för närvarande hos vår tidigare kassör och han vill nu bli av med dessa. Eftersom föreningen inte har någon lokal att placera dessa i tänker vi nu skänka bort dessa. Är du intresserad maila till Björn bjorarvi@gmail.com…

Läs mer

2019-03-11

Nya rapporteringsverktyg för artportalen

Användare har enda sedan den nuvarande artportalens tillkomst 2015 efterlyst ett smidigt sätt att rapportera in observationer via mobilen och i fält. Nu har två…

Användare har enda sedan den nuvarande artportalens tillkomst 2015 efterlyst ett smidigt sätt att rapportera in observationer via mobilen och i fält. Nu har två varianter, varav en nygammal lanserats.Checklistan är det ena verktyget och har framställts av artdatabanken. Rapporteringen sker via mobilens webbläsare och är anpassad för liverapportering på en smartphone. Länken till checklistanEn snabbguide till Checklistan Seglaren är en…

Läs mer

2019-03-06

VO skickad

Värmlandsornitologen, VO, 2018 är nu utskickad till WOF:s medlemmar.

Värmlandsornitologen, VO, 2018 är nu utskickad till WOF:s medlemmar.

Läs mer

2019-02-26

Årsmötesföredrag och vårfåglar

31 mars har WOF årsmöte i studiefrämjandets lokaler, Vinden, Gjuteriet, Karlstad. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Gunnar Lagerkvist från Länsstyrelsen berätta om Life Vänern De senaste dagens värmevåg…

31 mars har WOF årsmöte i studiefrämjandets lokaler, Vinden, Gjuteriet, Karlstad. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Gunnar Lagerkvist från Länsstyrelsen berätta om Life Vänern De senaste dagens värmevåg har inneburit kraftiga inflöden av vårfåglar. Det märks framförallt på mängden gäss i Värmland men även starar, tofsvipor, sånglärkor, duvor, sångsvanar och vråkar har anlänt i mängder. De största mängderna har anlänt till Ölmeviksområdet öster…

Läs mer

2019-02-04

Riksinventering av berguv

BirdLife Sverige har utsett berguv till riksinventeringsart under 2019 och 2020. WOF uppmanar därmed alla fågelskådare att lyssna extra mycket efter berguvar i år och…

BirdLife Sverige har utsett berguv till riksinventeringsart under 2019 och 2020. WOF uppmanar därmed alla fågelskådare att lyssna extra mycket efter berguvar i år och gärna lyssna av tidigare kända revir. Ett syfte med riksinventeringen är att utröna artens status i Sverige eftersom den har minskat på många håll. I Värmland har endast 3-5 revir rapporterats på artportalen de senaste…

Läs mer

2019-01-30

Vinterfåglar in på knuten- resultat

Den rikstäckande fågelbordsräkningen, vinterfåglar in på knuten, är nu avslutad och preliminära resultat kan utläsas. Över 1 miljon fåglar rapporterades från ca 20 000 fågelmatningar,…

Den rikstäckande fågelbordsräkningen, vinterfåglar in på knuten, är nu avslutad och preliminära resultat kan utläsas. Över 1 miljon fåglar rapporterades från ca 20 000 fågelmatningar, i Värmland räknades 31459 fåglar på 601 matningar. Antalet matningar och fåglar i genomsnitt på varje matning ökade totalt men i Värmland minskade båda siffrorna. På riksplanet innebar årets resultat inga förändringar gällande vilka arter…

Läs mer

2019-01-02

Inventering av mindre hackspett

Forskare vid Lunds universitet påbörjar 2019 en uppföljning av tidigare inventeringar av mindre hackspett. Inventeringen är rikstäckande och därför önskas hjälp av de värmländska fågelskådarna…

Forskare vid Lunds universitet påbörjar 2019 en uppföljning av tidigare inventeringar av mindre hackspett. Inventeringen är rikstäckande och därför önskas hjälp av de värmländska fågelskådarna för att skapa bästa möjliga inventeringsunderlag i landskapet. Här är en kort beskrivning av projektet: I Projekt Mindre Hackspett upprepar man en stor studie som utfördes i Sverige under 80-talet, då mindre hackspett och deras…

Läs mer