Styrelsen

Ordförande

Björn Arvidsson, Lignellsg. 3 A, 654 63 Karlstad; tfn 054-190762, 070-6907313; bjorarvi@gmail.com

 

Sekreterare:

Roger Jonasson, Erks v. 9, 656 38 Karlstad; tfn 054-832878; rojo55@bredband.net

 

Kassör

Raimo Neergaard, Nolbyg. 5C, 654 62 Karlstad: tfn 0706-289313; raimneer@gmail.com  

Övriga ledamöter

Leif Paakkonen, Fågelåsen 430, 693 94 Åtorp; tfn 0586-730120; leif.paakonen@outukumou.com;

Lars-Ola Westerlund, Älvdalsv. 91, 669 31 Deje; tfn 0550-10202; lars-ola.westerlund@naturskyddsforeningen.se

Webbansvarig Daniel Hedenbo, Jakthornsg. 100 656 32 Karlstad; tfn 0703-657262; daniel.hedenbo@telia.com

 

Redaktör (ej styrelseledamot)
Johan Bohlin, Skaldens gata 35, 656 38 Karlstad, 0705-250432; johan.r.bohlin@gmail.com