Yttranden

2018-01-25

Årsmöte och remissyttranden

WOF:s årsmöte 2018 kommer äga rum 25 mars kl 16.00. Plats är samma som förra året nämligen, Vinden, Gjuteriet Karlstad. En formell kallelse och information…

WOF:s årsmöte 2018 kommer äga rum 25 mars kl 16.00. Plats är samma som förra året nämligen, Vinden, Gjuteriet Karlstad. En formell kallelse och information om föredragshållare kommer senare.------------------------------------------------------------------------------------------Föreningen yttrar sig ibland gällande remisser o. dyl som skickas till föreningen, exempelvis gällande planer på vindkraft. Eftersom visst intresse kan finnas för medlemmarna att läsa dessa kommer vi nu att publicera…

Läs mer

2018-01-25

Mangslidsberget

Läs mer