Bli medlem

Medlemskap i WOF kostar 150 kr/år, ungdomar under 21 år betalar 40 kr, familjemedlem betalar 20 kr. Anmäl dig genom att betala till plusgiro 86 53 95-8 eller Swish: 1235619572. För fullbetalande medlemmar och ungdomar ingår föreningens tidskift i medlemsavgiften.