Av danielhedenbo

-

6 april, 2015

  • årsmöte
  • nyheter 2015

Årsmöte i WOF 2015

Föreningens årsmötet gick av stapeln i Karlstad den 28 mars.

Mötet valde att inte göra några förändringar i styrelsen. Björn Arvidsson fick förnyat förtroende som ordförande, och Jörgen Persson, Lars-Ola Westerlund och Raimo Neergaard omvaldes till styrelsen på två år.

I den regionala rapportkommittén valdes Per Gustafsson och Linda Åström-Halvorsen in, för att ersätta Stefan Göransson och Dan Zetterström som valt att avgå. Förutom Per och Linda så består Rrk nu av Magnus Köpman, Stefan Asker, Lars Thornberg samt Thomas Lindell. Roger Jonasson är styrelsens representant i kommittén (utan beslutsrätt).

Hemsidan diskuterades, efter ett av medlem framställt förslag. Styrelsen fick i uppdrag att hitta en hållbar lösning på hemsidan, och att avsätta nödvändiga resurser för detta.

Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften för 2016 till 120 kronor

Mötet avslutades med att Per Gustafsson och Johan Bohlin visade bilder från en resa till sydöstra Turkiet.

Spread the love