Övriga funktionärer

Valberedning:

Årsmötet 2018 kunde inte välja någon valberedning. Styrelsen fungerar som valberedning tills dess att nya ledamöter utsetts.


 

Revisorer:

Thorbjörn Bäckström, Flöjtg. 210, 656 33 Karlstad; tfn 070-2332903

Jan-Erik Hermansson, Gösv. 35, 663 40 Hammarö; tfn 054-525423.