Nyheter 2020

2020-05-01

Årsmöte- preliminärt datum och Vårfåglar in på knuten 9/5

Det finns nu ett nytt, preliminärt datum för WOF:s årsmöte, nämligen 13 september. Det är svårt att veta hur läget med Coronaviruset har utvecklats till…

Det finns nu ett nytt, preliminärt datum för WOF:s årsmöte, nämligen 13 september. Det är svårt att veta hur läget med Coronaviruset har utvecklats till dess men styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att sätta ett preliminärt datum. Kallelse etc. kommer senare.    Fågeltornskampen är i år inställd med anledning av Coronaviruset. Däremot kommer BirdLife Sverige arrangera en ersättningsaktivitet som uppmuntrar till…

Läs mer

2020-04-04

Skogsutflykt inställd!

WOF:s planerade skogsexkursion den 19:e april ställs in med hänsyn till rådande samhällssituation. Planer finns på att genomföra den vid ett senare tillfälle, exempelvis i…

WOF:s planerade skogsexkursion den 19:e april ställs in med hänsyn till rådande samhällssituation. Planer finns på att genomföra den vid ett senare tillfälle, exempelvis i höst eller våren 2021.En idé presenterades också under vintern om ett artrally på våren, exempelvis i slutet av maj. Det kommer av förklarliga skäl inte bli något rally våren 2020 men däremot hoppas WOF på…

Läs mer

2020-03-17

Inget årsmöte söndag 22/3!!!

WOF:s styrelse har beslutat att årsmötet söndagen den 22/3 skjuts upp. Anledningen är den rådande situationen med Coronaviruset. WOF:s årsmöten brukar inte vara välbesökta och…

WOF:s styrelse har beslutat att årsmötet söndagen den 22/3 skjuts upp. Anledningen är den rådande situationen med Coronaviruset. WOF:s årsmöten brukar inte vara välbesökta och det skulle säkert vara färre än vanligt som kommer om mötet genomförs på söndag. Årsmötets centrala betydelse gör att det enligt styrelsens bedömning inte är motiverat att genomföra mötet nu med hänsyn till rådande omständigheter.Nytt…

Läs mer

2020-02-09

Riksinventering av backsvala 2020-2021

BirdLife planerar att år 2020 och 2021 genomföra en riksinventering av backsvala. Riksinventeringen föranleds av att backsvalan kraftigt har minskat under 2000-talet vilket kan kopplas…

BirdLife planerar att år 2020 och 2021 genomföra en riksinventering av backsvala. Riksinventeringen föranleds av att backsvalan kraftigt har minskat under 2000-talet vilket kan kopplas till minskat antal grustäkter. En riksinventering genomfördes 2003 och då fanns 38 kolonier med sammanlagt 1000 par i Värmland, Länsstyrelsen hittade vid undersökningar 2019 endast 8 kolonier och drygt 200 par! Håll alltså utkik efter…

Läs mer

2020-01-07

Vinterfåglar på in knuten 1-2 februari

BirdLife Sverige har sedan 2006 arrangerat Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK).  I år är evenemanget 1-2 februari. Evenemanget består av att frivilliga runtom i Sverige skriver…

BirdLife Sverige har sedan 2006 arrangerat Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK).  I år är evenemanget 1-2 februari. Evenemanget består av att frivilliga runtom i Sverige skriver upp vilka fåglar som besöker deras fågelbord under räkningshelgen och sedan skriver in detta i ett formulär på Bird Lifes Sveriges hemsida. Vem som helst kan rapportera oavsett ifall man är en väldigt aktiv fågelskådare…

Läs mer