Nyheter 2018

2018-12-31

Fågelhistorik

En ny undersida finns nu på varmlandsornitologiska.se i form av "Fågelhistorik". Sidan innehåller fyra huvudflikar som är: 1. Förstafynd i Värmland- Årtal när olika fågelarter…

En ny undersida finns nu på varmlandsornitologiska.se i form av "Fågelhistorik". Sidan innehåller fyra huvudflikar som är: 1. Förstafynd i Värmland- Årtal när olika fågelarter första gången noterades i landskapet 2. Häckfåglar- Beskriver fågelarter som är sparsamma, oregelbundna eller tidigare häckfåglar i Värmland. 3. Rariteter i Värmland- En presentation av fynd av ovanliga fågelarter i Värmland. Sidan består huvudsakligen av…

Läs mer

2018-10-28

En händelserik vecka

V. 43 blev i år en händelserik vecka på fågelfronten i Värmland trots att kylan har kommit. I tisdags kväll (23/10) hittades en misstänkt nunnestenskvätta…

V. 43 blev i år en händelserik vecka på fågelfronten i Värmland trots att kylan har kommit. I tisdags kväll (23/10) hittades en misstänkt nunnestenskvätta av Ulf T Carlsson vid Tofta, Ölmeviksområdet, väster om Kristinehamn. Dagen efter kunde det efter längre diskussioner konstateras att det verkligen var en nunnestenskvätta vilket är det första fyndet av arten i Värmlands historia och…

Läs mer

2018-10-28

Nya hemsidan lanserad!

Välkommen till Wermlands ornitologiska förenings nya hemsida! Ifall några synpunkter eller förbättringsförslag så tveka inte att kontakta hemsideansvarige (Daniel Hedenbo, se styrelseförteckningen).

Välkommen till Wermlands ornitologiska förenings nya hemsida! Ifall några synpunkter eller förbättringsförslag så tveka inte att kontakta hemsideansvarige (Daniel Hedenbo, se styrelseförteckningen).

Läs mer

2018-04-24

Ny hemsida

BirdLife Sveriges hemsidesystem kommer byta plattform under våren. Under en övergångsperiod kommer den nuvarande hemsidan finnas kvar samtidigt som en ny dykt upp. Övergången kommer…

BirdLife Sveriges hemsidesystem kommer byta plattform under våren. Under en övergångsperiod kommer den nuvarande hemsidan finnas kvar samtidigt som en ny dykt upp. Övergången kommer ske lite stegvis och inte klart när WOF blir inkluderat men preliminärt i slutet av våren. Den nya plattformen är betydligt smidigare och kommer innebära fler möjligheter till utveckling av sidan.Ifall synpunkter, önskemål, tips finns gällande…

Läs mer

2018-04-24

Fågeltornskampen 2018

Fågeltornskampen äger som de senaste åren i samband med fågelskådningens dag, nämligen lördag (5/5). Tävlingen innebär sammanfattat att man i lag om minst 2-3 personer…

Fågeltornskampen äger som de senaste åren i samband med fågelskådningens dag, nämligen lördag (5/5). Tävlingen innebär sammanfattat att man i lag om minst 2-3 personer bemannar ett fågeltorn kl 5-13 (tillåtet att köra kortare men inom den tidsramen) och räknar alla fågelarter som ses/hörs från tornet. Denna tävling har pågått i ett par år på utmaning från Finland där det…

Läs mer

2018-04-04

Upprop- Hur står det till med våra Knölsvanar?

I Värmlandsornitologen 2015 återfanns ovanstående fråga på sidan nio som rubrik på ett upprop. Inte ett enda svar inkom! Nu får en del av landskapets…

I Värmlandsornitologen 2015 återfanns ovanstående fråga på sidan nio som rubrik på ett upprop. Inte ett enda svar inkom! Nu får en del av landskapets fågelintresserade möjlighet att svara på frågan en gång till. Anledningen till att jag skrev uppropet i VO var att det häckande knölsvansbeståndet vid Ölmeviken minskat från tio par 1972 till 0–2 par på senare år.…

Läs mer

2018-03-09

Årsmöte, obs ändrad tid

WOF:s årsmöte äger rum 25 mars kl 17.00 (obs ny tid) på vinden, gjuteriet/studiefrämjandet, Karlstad.Förutom årsmötesförhandlingar kommer Fredrik Wilde hålla ett föredrag med titeln "Hur…

WOF:s årsmöte äger rum 25 mars kl 17.00 (obs ny tid) på vinden, gjuteriet/studiefrämjandet, Karlstad.Förutom årsmötesförhandlingar kommer Fredrik Wilde hålla ett föredrag med titeln "Hur går det för Värmlands skogsfåglar?". Fredrik kommer visa bilder och pratar om trender för olika arter.

Läs mer

2018-01-25

Årsmöte och remissyttranden

WOF:s årsmöte 2018 kommer äga rum 25 mars kl 16.00. Plats är samma som förra året nämligen, Vinden, Gjuteriet Karlstad. En formell kallelse och information…

WOF:s årsmöte 2018 kommer äga rum 25 mars kl 16.00. Plats är samma som förra året nämligen, Vinden, Gjuteriet Karlstad. En formell kallelse och information om föredragshållare kommer senare.------------------------------------------------------------------------------------------Föreningen yttrar sig ibland gällande remisser o. dyl som skickas till föreningen, exempelvis gällande planer på vindkraft. Eftersom visst intresse kan finnas för medlemmarna att läsa dessa kommer vi nu att publicera…

Läs mer