Styrelsen

Ordförande+ webbansvarig

Daniel Hedenbo, Jakthornsg. 100, 656 32 Karlstad; tfn 0703-657262; daniel.hedenbo@telia.com

Sekreterare:

Emil Agneholm, Karmgatan 45, 653 47 Karlstad; tfn 0762-481936; emil.agneholm@gmail.com

Kassör

Roger Jonasson, Erks v. 9, 656 38 Karlstad; tfn 0708-491125; rojo55@bredband.net

Övriga ledamöter

Leif Paakkonen, Fågelåsen 430, 693 94 Åtorp; tfn 0705-247141; leif.paakonen@outukumou.com;

Lars-Ola Westerlund, Älvdalsv. 91, 669 31 Deje; tfn 0736-566469; lars-ola.westerlund@naturskyddsforeningen.se

Olga Nadeina, Fernebogatan 19B, 681 34 Kristinehamn; tfn 0762-928885 ; olga.nadeina@hotmail.com

Maarten Hillenaar, Östra raden 13, 652 27 Karlstad; tfn 0763-457176; maarten.hillenaar@slurf.se

 

Redaktör (ej styrelseledamot)
Anders Boström, Strandvägen 8, 652 23 Karlstad; tfn 0703164430; citreola@telia.com