Rariteter i Värmland

I menyn finns artvis fyndhistorik av rariteter i Värmland och en sida med blandad fakta om rariteter.

 

Teckenförklaring för den artvisa redovisningen av rariteter

Grönfärgning i artkorten betyder: 
Att observationen förmodas avse samma fågel som också rapporterats från annan lokal / annat datum och att den därmed inte utgör ett självständigt ”Värmlandsfynd”.  

Rödfärgning i artkorten har använts för att markera: 
Publicerade men senare dementerade fåglar  

Rödfärgad text :
har använts för fåglar som bedömts vara icke spontant uppträdande  

Gråfärgning i artkorten betyder: 
Att fyndet är publicerat utanför gängse kanaler och efter att rrk (lrk) bildades eller (för uppgifter äldre än rrk) att det av någon anledning verkar behöva ytterligare bekräftelse för att räknas som ett acceptabelt fynd.

Äldre fynd från före tiden före rrk:s bildande och som alltså inte har ett godkännade enligt nuvarande regler är normalt inte utmärkta på detta sätt. För dessa gäller istället en allmän felreservation.