Redaktion Värmlandsornitologen

Redaktör:

Anders Boström- kontaktuppgifter se styrelsen

Övrig redaktionsmedlemmar:

Roger Jonasson

Johan Bohlin

Dan Mangsbo
Jan Rees
Cecilia Flygare