Nyheter 2017

2017-12-18

Rapport extra föreningsmöte

29 oktober hade WOF ett extra föreningsmöte. De planerade diskussionerna om föreningens stadgar genomfördes inte eftersom antalet deltagare var få och vissa oklarheter gällande tidigare…

29 oktober hade WOF ett extra föreningsmöte. De planerade diskussionerna om föreningens stadgar genomfördes inte eftersom antalet deltagare var få och vissa oklarheter gällande tidigare beslut.Något som däremot genomfördes som planerat var bildvisningen. Lars Peter Jansson visade fina bilder på rovfåglar och andra sträckande fåglar från Tarifa i södra Spanien----------------------------------------------------------------------------------Det planerade dubbelnumret av VO med fågelrapporterna för 2015 och 2016…

Läs mer

2017-10-19

Kallelse extra föreningsmöte

Här kommer den formella kallelsen till det extra föreningsmötet 29 oktober. Mötet kommer behandla stadgeändringar och sedan kommer Lars Peter Jansson kommer visa bilder från…

Här kommer den formella kallelsen till det extra föreningsmötet 29 oktober. Mötet kommer behandla stadgeändringar och sedan kommer Lars Peter Jansson kommer visa bilder från Spanien.Tid: söndagen 29 oktober 2017 kl. 16:00Plats: Vinden, Gjuteriet, Karlstad Program:Beslut om nya stadgar som togs första gången på årsmötet i mars 2017. Detta försöker vi hålla så kort och effektivt som möjligt.Föredrag av från…

Läs mer

2017-09-26

Höst och fågeltomt? Nejdå!

Hösten har anlänt ordentligt och många fåglar är påväg eller har redan  flyttat söderut. De kvarvarande fåglarna märks också mindre än på våren när de…

Hösten har anlänt ordentligt och många fåglar är påväg eller har redan  flyttat söderut. De kvarvarande fåglarna märks också mindre än på våren när de sjunger. Det finns emellertid ingen anledning att misströsta för det, fåglar att beskåda finns ändå. Många arter som gäss, tofsvipor, finkar och trastar samlar sig såhär års i större flockar som drar omkring och kan…

Läs mer

2017-09-25

Tidskriften och föreningsmöte

Läs mer

2017-08-24

RRK-nytt Augusti 2017

Anteckningar från möte med Rrk Värmland, 2017-08-07 Närvarande: Magnus Köpman (mötets ordförande) Per Gustafsson (mötets sekreterare), Lars Thornberg, Jan Rosqvist, Roger Jonasson (WOF-styrelsen) och Ingela…

Anteckningar från möte med Rrk Värmland, 2017-08-07 Närvarande: Magnus Köpman (mötets ordförande) Per Gustafsson (mötets sekreterare), Lars Thornberg, Jan Rosqvist, Roger Jonasson (WOF-styrelsen) och Ingela Källén via Skype. Regionala rapportkommittén (Rrk) för landskapet Värmland hade möte den 7:e augusti. Här följer några punkter av frågor om avhandlades. Detta är ett långt meddelande men vi uppskattar om ni läser igenom det…

Läs mer

2017-04-25

Rapport från Bird Life Sveriges riksstämma m.m.

BirdLife Sveriges riksstämma ägde 2017 rum 21-23 april i Rimforsa strax söder om Linköping, Östergötland. Björn Arvidsson och Daniel Hedenbo representerade WOF på stämman.Förutom det…

BirdLife Sveriges riksstämma ägde 2017 rum 21-23 april i Rimforsa strax söder om Linköping, Östergötland. Björn Arvidsson och Daniel Hedenbo representerade WOF på stämman.Förutom det sedvanliga innehållet i årsmötesförhandlingarna hölls några föredrag om lokala projekt från Östergötland, exempelvis en presentation av Tåkerns Fältstations 50-åriga arbete och Häradskärsprojektet.Under fredagen hölls ett seminarium gällande IBA-områden där bland annat en representant BirdLife International…

Läs mer

2017-03-16

Årsmöte mm

Årsmöte26 mars kl 17 har Wermlands ornitologiska förening årsmöte.Plats är Vinden, Gjuteriet Karlstad.Efteråt blir det bildvisning från Costa Rica och sedan fika.VärmlandsornitologenVärmlandsornitologen är försenad och…

Årsmöte26 mars kl 17 har Wermlands ornitologiska förening årsmöte.Plats är Vinden, Gjuteriet Karlstad.Efteråt blir det bildvisning från Costa Rica och sedan fika.VärmlandsornitologenVärmlandsornitologen är försenad och kommer troligen i april.MedlemsavgiftenMedlemsavgiften 2017 är 120 kronor.För ungdomar (20 år eller yngre) är avgiften 40 kr. Avgiften för familje­med­lem­ (som inte erhåller VO) är 20 kr. Plusgirot är som vanligt 86 53 95-8. Tänk…

Läs mer

2017-03-14

Glädjen att se fåglar

Lars-Ola Westerlund och Dan Mangsbo föreläste 8 mars på Värmlands museum. Föreläsningen hade temat Glädjen att se fåglar. Föreläsarna berättade om fågelskådning, egna fågelupplevelser, fågellokaler,…

Lars-Ola Westerlund och Dan Mangsbo föreläste 8 mars på Värmlands museum. Föreläsningen hade temat Glädjen att se fåglar. Föreläsarna berättade om fågelskådning, egna fågelupplevelser, fågellokaler, fågelskydd etc. med hjälp av bilder och texter. Avslutningsvis hölls en fri frågestund gällande fåglar. Förhoppningsvis gick en del åhörare därifrån med nyfikenhet gällande fåglar, inspiration och kanske helt nya insikter vilket kan leda till…

Läs mer

2017-03-02

Vår!

De senaste dagarna har vårfåglarna börjat anlända på allvar. Ett kännetecken för den första delen av våren är stora gås, svan, vip och lärkflockar. Tranorna…

De senaste dagarna har vårfåglarna börjat anlända på allvar. Ett kännetecken för den första delen av våren är stora gås, svan, vip och lärkflockar. Tranorna brukar anlända i mängd lite senare men de första tranobservationerna i Värmland har redan gjorts.Grå-, säd-, kanadagås och sångsvan dominerar men vid noggrant studerande kan även spetsbergs-, bläsgås och mindre sångsvan ibland bli funna. Ofta…

Läs mer

2017-02-02

Intressanta föredrag i vår

Två intressanta föredrag som arrangeras på Värmlands museum i vår: "Kroknäbbarnas tid- möten med svenska rovfåglar" Vernissage på utställning, föredrag och bildvisning med fotografen Patrik Olofsson.  …

Två intressanta föredrag som arrangeras på Värmlands museum i vår: "Kroknäbbarnas tid- möten med svenska rovfåglar" Vernissage på utställning, föredrag och bildvisning med fotografen Patrik Olofsson.   Värmlands Museum Lördag 25 februari kl. 13. Utställningen tar sin utgångspunkt i Patrik Olofssons bok Kroknäbbarnas tid. En stor del utgörs av färgfoton från boken, kompletterade med korta texter. Det största avsnittet handlar om daglevande…

Läs mer

2017-02-01

Resultat Vinterfåglar in på knuten 2017

VIK har arrangerats sedan 2006, information om räkningen kan hittas i artikeln från 11 januari.Topp tre nationellt bestod av samma arter som nästan alltid, nämligen…

VIK har arrangerats sedan 2006, information om räkningen kan hittas i artikeln från 11 januari.Topp tre nationellt bestod av samma arter som nästan alltid, nämligen Talgoxe, blåmes och pilfink där talgoxen är talrikast. Vissa arters förekomst mellan varierar stort beroende på födotillgången. Grönsiska, stjärtmes och sidensvans är tre arter vars resultat i år skilde sig rejält från fjolåret. Grönsiskan hamnade…

Läs mer

2017-01-11

Vinterfåglar in på knuten 27-30 januari

BirdLife Sverige har sedan 2006 arrangerat Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK). Arrangemanget består av att frivilliga runtom i Sverige skriver upp vilka fåglar som besöker deras…

BirdLife Sverige har sedan 2006 arrangerat Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK). Arrangemanget består av att frivilliga runtom i Sverige skriver upp vilka fåglar som besöker deras fågelbord under räkningshelgen och sedan skriver in detta i ett formulär på Bird Lifes Sveriges hemsida. Vem som helst kan rapportera oavsett ifall man är en väldigt aktiv fågelskådare eller enbart allmänt intresserad. Nivån på…

Läs mer