Kontakt

E-post till föreningen: medlem@varmlandsornitologiska.se

E-post till tidskriften Värmlandsornitologen: citreola@telia.com

Kontaktuppgifter till styrelse och kommittéer finns under respektive flikar.¶