Om WOF

Wermlands Ornitologiska Förening är en ideell förening, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i landskapet Värmland samt att hos allmänheten öka förståelsen för fåglar som en väsentlig del av den levande miljön. Föreningen utgör en regionalförening av BirdLife Sverige.