Länkar

https://artportalen.se  Rapportsida för fåglar, växter, djur
https://www.artportalen.se/List/Top/Species/F%C3%A5glar/2017/Landskap/V%C3%A4rmland/AnySite/OrderByDate/Desc
Lista från artportalen över fågelarter observerade i Värmland i år.
https://artportalen.se/search/sightings/taxon/4000104/area/8072/days/7-Fågelobservationer i Värmland den senaste veckan

https://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/ringmarkningscentralen.214.html-Ifall du har hittat en ringmärkt fågel
https://www.kofkarlstad.se/-Karlstads ornitologiska förening
https://hammarofagel.se/-Hammarö fågelstation
https://club300.se Club300- förening för raritetsintresserade fågelskådare
https://ungdomsskadarna.birdlife.se/ Ungdomsskådarna- BirdLife Sveriges avdelning för unga fågelskådare
Ungdomsskådare  Öppen Facebookgrupp kopplad till Ungdomsskådarna, i allmänhet mer aktuell än hemsidan