Medlem

Wermlands Ornitologiska Förening samlar fågel- och naturintresserade från hela Värmland. WOF är en förening för alla – från den engagerade forskaren till den entusiastiska fågelmataren. Som förening kan vi stötta lokalt och regionalt fågelskyddsarbete. Naturligtvis vill vi att fler ska bli intresserade och engagerade. Det stärker fågelskyddet och arbetet för att behålla en livskraftig biologisk mångfald.

Välkommen du också!
 
Klicka här för att se hur du blir medlem.