Av danielhedenbo

-

25 januari, 2018

  • årsmöte
  • fågelskydd
  • nyheter 2018
  • yttranden

Årsmöte och remissyttranden

WOF:s årsmöte 2018 kommer äga rum 25 mars kl 16.00. Plats är samma som förra året nämligen, Vinden, Gjuteriet Karlstad. En formell kallelse och information om föredragshållare kommer senare.

——————————————————————————————

Föreningen yttrar sig ibland gällande remisser o. dyl som skickas till föreningen, exempelvis gällande planer på vindkraft. Eftersom visst intresse kan finnas för medlemmarna att läsa dessa kommer vi nu att publicera skickade yttranden på hemsidan under fågelskydd.

Spread the love