Av danielhedenbo

-

1 maj, 2020

  • årsmöte
  • BirdLife Sverige
  • fågeltornskampen
  • nyheter
  • nyheter 2020
  • Riksaktiviteter
  • Vårfåglar in på knuten

Årsmöte- preliminärt datum och Vårfåglar in på knuten 9/5

Det finns nu ett nytt, preliminärt datum för WOF:s årsmöte, nämligen 13 september. Det är svårt att veta hur läget med Coronaviruset har utvecklats till dess men styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet att sätta ett preliminärt datum. Kallelse etc. kommer senare.

 

 

 

Fågeltornskampen är i år inställd med anledning av Coronaviruset. Däremot kommer BirdLife Sverige arrangera en ersättningsaktivitet som uppmuntrar till att skåda hemifrån eller i närheten av bostaden. Evenemanget heter Vårfåglar in på knuten och mer info finns på BirdLifes hemsida.

Spread the love