Av danielhedenbo

-

15 maj, 2019

  • gråhuvad vipa
  • nya sverigearter
  • nyheter
  • nyheter 2019
  • rariteter
  • strandvik

Gråhuvad vipa!

Gråhuvad vipa är en östasiatisk släkting till tofsvipan som häckar närmast i Nordöstra Kina och övervintrar i Indien. Europas första fynd någonsin gjordes i mars 2018 i Turkiet och fynd nummer två var i Norge för någon vecka sedan. Det är mycket sensationellt att arten överhuvudtaget skulle kunna ta sig till Europa och svenska fågelskådare har nog inte ens vågat drömma om fågeln fram tills det norska fyndet.

På kvällen 15 maj hittade Anders Boström en gråhuvad vipa vid översvämmningen väster om Strandvik mellan Kristinehamn och Karlstad. Fågeln är med allra största sannolikhet samma som i Norge och utgör förstås Sveriges första fynd av fågeln och samtidigt ett av landets mest exceptionella fågelfynd någonsin. Fågeln är fortfarande kvar och har lockat hundratals skådare ifrån hela landet till platsen. Ett stort tack ska riktas till ägarna av Hultsbergs gård som har varit behjälpliga med att ordna parkeringsmöjligheter och även ”sparat” översvämningen under våren.

Besökare kör till Hultsbergs gård och fortsätter igenom gården söderut på en väg i skogen. Efter ett tag kommer bilen vägen ut i skogsbrynet och fälten väster om våtmarken, där finns anvisad parkering. Vipan har framförallt varit i södra delen av översvämmningen/fältet söder om översvämmningen.

Spread the love