Av danielhedenbo

-

19 oktober, 2017

  • möten
  • nyheter 2017

Kallelse extra föreningsmöte

Här kommer den formella kallelsen till det extra föreningsmötet 29 oktober. Mötet kommer behandla stadgeändringar och sedan kommer Lars Peter Jansson kommer visa bilder från Spanien.

Extra föreningsmöte

Tid: söndagen 29 oktober 2017 kl. 16:00

Plats: Vinden, Gjuteriet, Karlstad

Program:

  1. Beslut om nya stadgar som togs första gången på årsmötet i mars 2017. Detta försöker vi hålla så kort och effektivt som möjligt.
  2. Föredrag av från Lars Peter Jansson  med titeln Fåglar runt Tarifa och Extremaduar
  3. Fika med eftersnack.

Vid det extra föreningsmötet skall följande ärende behandlas

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av två justeringsmän
  3. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
  4. Antagande av nya stadgar
  5. Mötet avslutas
 
  

Medlemsavgiften 2017 är 120 kronor.

För ungdomar (20 år eller yngre) är avgiften 40 kr. Avgiften för familje­med­lem­ (som inte erhåller VO) är 20 kr. Plusgirot är som vanligt 86 53 95-8. Tänk gärna på att frivilliga bidrag utöver medlemsavgiften betyder mycket för föreningens ekonomi.” 

 
  

  Kan vi få din e-postadress?

 

Vill du få e-post med aktuell information om exkursioner och andra föreningsaktiviteter? Skicka då ett mejl till medlem.wof@gmail.com så lägger vi till dig i vår sändlista. 

q

Spread the love