Av danielhedenbo

-

10 november, 2019

  • aktiviteter
  • BirdLife Sverige
  • medlemsmöte
  • möten
  • nyheter
  • nyheter 2019

Rapport från WOF:s medlemsmöte 9 november

WOF hade ett medlemsmöte lördagen 9 november. Gäst var Kjell Carlsson som är vice ordförande i BirdLife Sverige. Ämnet för mötet var Kedjan som är ett projekt inom BirdLife Sverige vars syfte är att integrera regionalföreningarna med riksföreningen. Det sker b.la. genom ett gemensamt medlemskap och medlemshantering. I nuläget har sex av landets regionalföreningar anslutit sig till Kedjan. Kjell berättade om projektets innehåll, syften och nuvarande status samtidigt som mötesdeltagarna hade möjlighet att ställa frågor. Östergötlands ornitologiska förening var den första regionalföreningen som anslöt till Kedjan. Kjell Carlsson var vid den tiden ordförande i ÖgOF och har därigenom god insyn från båda perspektiven i frågan. Mötet avslutades med fika som kombinerades med ytterligare samtal och diskussioner.

WOF:s styrelse kommer nu diskutera vidare frågan om WOF:s anslutning till Kedjan. Ett anslutande kräver en stadgeändring, och därigenom två årsmötesbeslut. Ifall styrelsen väljer att driva frågan vidare kommer det alltså ske i form av ett förslag om nya stadgar som läggs fram vid nästa årsmöte.

Spread the love