Av danielhedenbo

-

17 oktober, 2019

  • exkursioner
  • Galtryggen
  • möten
  • nötkråka
  • nyheter
  • nyheter 2019
  • skogsbruk
  • skogsmöte
  • tjäder
  • tretåig hackspett

Rapport från WOF:s skogsmöte

WF arrangerade ett skogsmöte söndagen 6 oktober. Christer Johansson som är ansvarig för skogsfrågor inom BirdLife Sverige var inbjuden för att berätta om biologisk mångfald, skogsbruk etc. Förmiddagen innehöll en inomhusdel på Gjuteriet, Christer föreläste då om skogsbrukets påverkan på fåglarna om vilka skogsformer som bäst biologiska mångfalden och olika typer av arter. 8 personer deltog på förmiddagen. Efter lunch gjordes en exkursion till Galtryggen mellan Karlstad och Skattkärr. Vi vandrade omkring i skogsområdet och fortsatte diskussionen från förmiddagen genom att studera olika träd, lavar etc. och vilka olika naturvärden de visar på. Vandringen gick igenom ett flertal olika skogs och naturtyper, alltifrån kalhygge till gammalskog, vilket innebar utmärkta möjligheter att jämföra och diskutera det vi pratade om under förmiddagen. Ur fågelhänseende var de mest spännande observationerna en hörd nötkråka, tjäderspillning och spår av tretåig hackspett.

Spread the love