Av danielhedenbo

-

29 april, 2019

  • inventeringar
  • nyheter
  • nyheter 2019
  • regional miljöövervakning
  • standardrutter

Standardrutter

Fåglar är utmärkta miljöindikatorer och med hjälp av landets 716 standardrutter får vi trender för över 200 av Sveriges häckande fågelarter.

Vill du vara med och inventera?

Du bör känna igen fåglarna som finns i ditt område, både till utseende och läte. Att kunna läten är extra viktigt, för många fåglar hör man bara. Du måste också vara morgonpigg och kunna orientera 8 km stiglöst genom skog och annan mark.
Inventeringsperioden i Värmland pågår mellan 20 maj och 10 juni. Hittills är 22 av 34 standardrutter i Värmland bokade.

Standardrutter ingår i Länsstyrelsernas regionala miljöövervakning. Reseersättning och ett uppmuntrande timarvode utbetalas till inventerarna. Hör av dig till Dan Mangsbo (dan.mangsbo@lansstyrelsen.se) om du har frågor eller vill kolla närmare på läget för någon ledig rutt.

Bokningsläget framgår på:

https://www.fageltaxering.lu.se/inventera/metoder/standardrutter/bokning

Spread the love