Av Maarten Hillenaar

-

23 januari, 2021

  • inventeringar
  • nyheter
  • nyheter 2021

Sveriges Fåglar 2020

Från Birdlife Sverige:

 

”I samarbete med Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet redovisas i Sveriges fåglar 2020 läget för de närmare 260 fågelarter eller underarter som häckar i Sverige. Merparten av dessa (närmare 190) följs med hjälp av årliga inventeringar inom ramen för den svenska miljöövervakningen. För de återstående ca 70 utgörs underlaget av specialinventeringar, speciella bevarandeprogram eller rapportering till Artportalen.”

 

Publikationen hittas här: Sveriges fåglar 2020

Spread the love