Av danielhedenbo

-

23 oktober, 2019

  • fågeltips
  • hammarö sydspets
  • invasion
  • nyheter
  • nyheter 2019
  • tallbit

Tallbit

Tallbit är en fågelart som lättast ses i norra Sverige men som vissa år uppträder invasionsartat över stora delar av landet. Det var ett antal år sedan den senaste stora invasionen men redan tidigt i höstas fanns tydliga indikationer från Finland på att något var på gång. De senaste dagarna har ett flertal observationer gjorts i Värmland och denna onsdagsmorgon blev oförglömlig för de skådare som spanade från fågeltornet på Hammarö sydspets. Från kl 7.45 till kl 13 hade nämligen 835 tallbitar passerat förbi och 34 ringmärkts på fågelstationen! Den tidigare högstanoteringen från Värmland är 217, 17/11 1993 på Värmlandsnäs sydspets.

Det finns alltså god chans att få se tallbit i höst och vinter, invasionen har kanske bara börjat. Det krävs inte nödvändigtvis att åka till en udde vid Vänern eller annan känd sträcklokal för att se arten. Tallbit har nämligen förkärlek för bär, framförallt rönnbär och oxel. De båda nämnda sorterna har ovanligt mycket bär i höst och det finns därför goda chanser att hitta grupper av tallbitar som frossar på bär, även inne i samhällen och städer. Tallbitar kan dessutom vara väldigt oskygga och bjuda på riktiga närobsar.

Spread the love