Av danielhedenbo

-

7 januari, 2020

  • fågelmatning
  • nyheter
  • nyheter 2020
  • Riksaktiviteter
  • vinterfåglar in på knuten

Vinterfåglar på in knuten 1-2 februari

BirdLife
Sverige har sedan 2006 arrangerat Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK).  I år är evenemanget 1-2 februari. Evenemanget består av att frivilliga runtom i Sverige skriver upp
vilka fåglar som besöker deras fågelbord under räkningshelgen och sedan
skriver in detta i ett formulär på Bird Lifes Sveriges hemsida. Vem som
helst kan rapportera oavsett ifall man är en väldigt aktiv fågelskådare
eller enbart allmänt intresserad. Nivån på räknandet är upp till var och
en. Det kan bestå av räknande en timma, en av de fyra räkningsdagarna
eller tät bevakning hela helgen.

BirdLife sammanställer resultaten när räkningen är slut och räkningen kan även följas på hemsidan vartefter resultaten rapporteras in. En sammanfattad version skickas ut
till rapportörerna men på hemsidan kan mer avancerade resultat som
exempelvis landskapsvis letas upp för intresserade personer.

Vinterfåglar in på knutens hemsida: vinterfaglar.se

Spread the love