Av danielhedenbo

-

21 december, 2018

Årsmöte

WOF:s årsmöte 2019 äger rum den 31 mars kl 17.00. Plats är Vinden, Gjuteriet, Karlstad. En formell kallelse och information om föredragshållare kommer senare.


Vinterväder innebär att en hel del av de övervintrande fåglarna drar sig till samhällen och fågelborden. En välfylld fågelmatning kan därför vara väldigt underhållande och bjuda på ett rikt fågelutbud. Ifall ingen fågelmatning finns kan ett besök göras vid offentliga matningar. Mariebergsskogens naturrum, Stadsträdgården och Ruds kyrkogård är tre exempel på platser i Karlstad där offentliga fågelmatningar finns.

Spread the love