Av danielhedenbo

-

2 april, 2019

  • aktiviteter
  • årsmöte
  • Life Vänern
  • nyheter 2019
  • styrelsen

Årsmöte

WOF:s årsmöte ägde traditionsenligt rum sista söndagen i mars nämligen 31/3. 14 medlemmar deltog på mötet. Raimo Neergaard och Björn Arvidsson avgick som kassör respektive och ordförande och avtackades genom att föreningen överlämnade två fotografier av Anders Åberg, fotografierna föreställde brunand respektive lappuggla. Efter årsmötesförhandlingarna höll Gunnar Lagerkvist från Länsstyrelsen ett väldigt intressant föredrag om naturvårdsprojektet Life Vänern. Gunnar berättade bland annat om vilka naturvårdsåtgärder som gjorts inom projektet, vilka resultat som framgår av åtgärderna och vilka lärdomar som projektet har givit.

 

3 nya ledamöter valdes in i styrelsen, Olga Nadeina, Maarten Hillenaar och Emil Agneholm. Daniel Hedenbo valdes till ny ordförande i föreningen och efter det konstituerande styrelsemötet är uppdragsfördelningen följande i styrelsen:

Daniel Hedenbo, ordförande

Emil Agneholm, sekreterare

Roger Jonasson, kassör

Lars Ola Westerlund, ledamot

Leif Paakonen, ledamot

Maarten Hillenaar, ledamot

Olga Nadeina, ledamot

Kontaktuppgifter till styrelsen hittas under fliken ”Om WOF” och ”Styrelsen”

 

 

Övriga förändringar:

  • Johan Bohlin avgick i samband med årsmötet som redaktör för Värmlandsornitologen och efterträds av Anders Boström.
  • Ingela Källén avgår som ledamot i regionala rapportkommittén, rrk, Patric Gullström valdes in som ersättare i form av ett fyllnadsval.
Spread the love