Av danielhedenbo

-

26 februari, 2019

 • årsmöte
 • bläsgås
 • gäss
 • grågås
 • kanadagås
 • mindre sångsvan
 • nyheter 2019
 • sädgås
 • sånglärka
 • spetsbergsgås
 • svanar
 • tofsvipa
 • vårfåglar
 • vråkar

Årsmötesföredrag och vårfåglar

31 mars har WOF årsmöte i studiefrämjandets lokaler, Vinden, Gjuteriet, Karlstad. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Gunnar Lagerkvist från Länsstyrelsen berätta om Life Vänern


 De senaste dagens värmevåg har inneburit kraftiga inflöden av vårfåglar. Det märks framförallt på mängden gäss i Värmland men även starar, tofsvipor, sånglärkor, duvor, sångsvanar och vråkar har anlänt i mängder. De största mängderna har anlänt till Ölmeviksområdet öster om Kristinehamn. Även andra större öppna områden med fält är emellertid attraktiva, exempelvis södra Kristinehamns kommun och Östra fågelviksslätten.

Artmässigt bland gässen dominerar framförallt grågås, kanadagås och sädgås. Flera andra arter som bläsgås och spetsbergsgås har emellertid också setts i relativt höga antal. Intressant är också att ett flertal observationer har gjorts av mindre sångsvan söder om Kristinehamn, bland annat 5 st(!) i Dye 25/2.

Spread the love