Av danielhedenbo

-

4 februari, 2019

  • berguv
  • BirdLife Sverige
  • inventering
  • nyheter
  • nyheter 2019
  • Riksaktiviteter
  • riksinventering

Riksinventering av berguv

BirdLife Sverige har utsett berguv till riksinventeringsart under 2019 och 2020. WOF uppmanar därmed alla fågelskådare att lyssna extra mycket efter berguvar i år och gärna lyssna av tidigare kända revir. Ett syfte med riksinventeringen är att utröna artens status i Sverige eftersom den har minskat på många håll. I Värmland har endast 3-5 revir rapporterats på artportalen de senaste åren, chansen att hitta en uv är därför inte jättestor men vi uppmuntrar alla till att ut och lyssna ändå. Skymning och gryning är bästa tid på dygnet.

Berguven är högt skyddsklassad i artportalen, fynd som rapporteras blir därigenom dolda för allmänheten, endast ett fåtal betrodda personer har tillgång till informationen. Ifall ett häckningskriterium anges, tex ”spel/sång” eller ”obs i lämplig häckningsbiotop” döljs observationerna oavsett årstid. Under häckningstid är alla berguvsobsar dolda. Så rapportera gärna fynd av uvar på Artportalen!

 

I Värmland är Johan Bohlin och Daniel Hedenbo kontaktpersoner för inventeringen. Hör gärna av er till dem om ni har frågor eller viktig information om uvar i Värmland.
Kontaktuppgifter:
Johan 070-5250432, johan.r.bohlin@gmail.com
Daniel 070-3657262, daniel.hedenbo@telia.com

 

Mer info om inventeringen finns på BirdLife Sveriges hemsida

 

Spread the love