Fågelskydd

Att arbeta för skydd av fågellivet är en hörnsten i WOF:s verksamhet. Vi verkar för att skydda hotade och sårbara fågelarter och att bevara och restaurera värdefulla fågelbiotoper.

En viktig del i fågelskyddsarbetet är att initiera, samordna, genomföra och redovisa inventeringar av fågellivet i Värmland.

Inkomna fågelskyddsärenden hanteras av föreningens styrelse. Vi arbetar med att lämna synpunkter på remisser i olika planärenden, som t.ex. vindkraftplaner, skötselplaner och naturvårdsplaner. Desutom medverkar vi i samrådsgrupper för olika naturvårdsämnen.

Vi verkar även för att hos allmänhet och beslutsfattare öka förståelsen för fåglarna och deras behov i Värmland.

Att arbeta för skydd av fågellivet är en hörnsten i WOF:s verksamhet. Vi verkar för att skydda hotade och sårbara fågelarter och att bevara och restaurera värdefulla fågelbiotoper.

En viktig del i fågelskyddsarbetet är att initiera, samordna, genomföra och redovisa inventeringar av fågellivet i Värmland.

Inkomna fågelskyddsärenden hanteras av föreningens styrelse. Vi arbetar med att lämna synpunkter på remisser i olika planärenden, som t.ex. vindkraftplaner, skötselplaner och naturvårdsplaner. Desutom medverkar vi i samrådsgrupper för olika naturvårdsämnen.

Vi verkar även för att hos allmänhet och beslutsfattare öka förståelsen för fåglarna och deras behov i Värmland.