Av danielhedenbo

-

14 mars, 2017

  • nyheter 2017

Glädjen att se fåglar

Lars-Ola Westerlund och Dan Mangsbo föreläste 8 mars på Värmlands museum. Föreläsningen hade temat Glädjen att se fåglar. Föreläsarna berättade om fågelskådning, egna fågelupplevelser, fågellokaler, fågelskydd etc. med hjälp av bilder och texter. Avslutningsvis hölls en fri frågestund gällande fåglar. Förhoppningsvis gick en del åhörare därifrån med nyfikenhet gällande fåglar, inspiration och kanske helt nya insikter vilket kan leda till fler intresserade.

30-40 personer lyssnade på föredraget som var ett samarbete mellan WOF, Naturskyddsföreningen i Värmland och Värmlands museum. I samband med föredraget annonserades vissa exkursioner som under våren kommer äga rum i Värmland.

Spread the love