Av danielhedenbo

-

2 mars, 2017

 • bläsgås
 • fågeltips
 • gäss
 • grågås
 • hackspettar
 • mindre sångsvan
 • nyheter 2017
 • sädgås
 • sånglärka
 • sångsvan
 • spetsbergsgås
 • svan
 • tofsvipa
 • trana
 • ugglor

Vår!

De senaste dagarna har vårfåglarna börjat anlända på allvar. Ett kännetecken för den första delen av våren är stora gås, svan, vip och lärkflockar. Tranorna brukar anlända i mängd lite senare men de första tranobservationerna i Värmland har redan gjorts.

Grå-, säd-, kanadagås och sångsvan dominerar men vid noggrant studerande kan även spetsbergs-, bläsgås och mindre sångsvan ibland bli funna. Ofta sällskapar flera arter gäss i större grupper men även de ovanligare arterna kan förekomma i egna flockar.

Förutom de nyanlända flyttfåglarna är vissa övervintrare väldigt aktiva under mars. Ugglor och hackspettar exempelvis har bland de mest aktiva perioderna nu gällande revirhävdande.

Spread the love

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar