Av danielhedenbo

-

2 mars, 2017

 • bläsgås
 • fågeltips
 • gäss
 • grågås
 • hackspettar
 • mindre sångsvan
 • nyheter 2017
 • sädgås
 • sånglärka
 • sångsvan
 • spetsbergsgås
 • svan
 • tofsvipa
 • trana
 • ugglor

Vår!

De senaste dagarna har vårfåglarna börjat anlända på allvar. Ett kännetecken för den första delen av våren är stora gås, svan, vip och lärkflockar. Tranorna brukar anlända i mängd lite senare men de första tranobservationerna i Värmland har redan gjorts.

Grå-, säd-, kanadagås och sångsvan dominerar men vid noggrant studerande kan även spetsbergs-, bläsgås och mindre sångsvan ibland bli funna. Ofta sällskapar flera arter gäss i större grupper men även de ovanligare arterna kan förekomma i egna flockar.

Förutom de nyanlända flyttfåglarna är vissa övervintrare väldigt aktiva under mars. Ugglor och hackspettar exempelvis har bland de mest aktiva perioderna nu gällande revirhävdande.

Spread the love