Av danielhedenbo

-

25 april, 2017

  • nyheter 2017
  • riksstämma

Rapport från Bird Life Sveriges riksstämma m.m.

BirdLife Sveriges riksstämma ägde 2017 rum 21-23 april i Rimforsa strax söder om Linköping, Östergötland. Björn Arvidsson och Daniel Hedenbo representerade WOF på stämman.

Förutom det sedvanliga innehållet i årsmötesförhandlingarna hölls några föredrag om lokala projekt från Östergötland, exempelvis en presentation av Tåkerns Fältstations 50-åriga arbete och Häradskärsprojektet.

Under fredagen hölls ett seminarium gällande IBA-områden där bland annat en representant BirdLife International berättade om det internationella arbetet med dessa områden. En förändring inom EU av beteckningarna kommer ske inom en snar framtid och därför är en uppdatering av vilka områden som i dagsläget uppfyller kriterierna för ett IBA-område nödvändig vilket BirdLife Sverige hoppas kunna göra i samarbete med regionalföreningarna. De flesta svenska områdena är utsedda på 90-talet och mycket har förändrats sedan dess.

I samband med stämman hölls exkursioner till två närliggande områden samt Svartåmynningens naturreservat nära Linköping. Den instabila väderleken påverkade till viss del lördagens exkursioner men exkursionsmålen var väldigt intressanta och en hel del fina fågelobservationer gjordes.

Riksstämman 2018 kommer äga rum 13-15 april. Stämman kommer arrangeras av Bohusläns Ornitologiska Förening och troligen vara i Uddevalla.

Spread the love