Av danielhedenbo

-

9 februari, 2020

  • backsvala
  • BirdLife Sverige
  • nyheter
  • nyheter 2020
  • riksinventering

Riksinventering av backsvala 2020-2021

BirdLife planerar att år 2020 och 2021 genomföra en riksinventering av backsvala. Riksinventeringen föranleds av att backsvalan kraftigt har minskat under 2000-talet vilket kan kopplas till minskat antal grustäkter. En riksinventering genomfördes 2003 och då fanns 38 kolonier med sammanlagt 1000 par i Värmland, Länsstyrelsen hittade vid undersökningar 2019 endast 8 kolonier och drygt 200 par!

Håll alltså utkik efter backsvalor 2020 och 2021 och rapportera helst observationerna på artportalen (alternativt till den regionala kontaktpersonen. Dan Mangsbo, dan.mangsbo@telia.com, är regional kontaktperson för backsvaleinventeringen och kan kontaktas vid frågor, tips etc.

Spread the love