Av danielhedenbo

-

1 mars, 2020

  • berguv
  • inventering
  • nyheter 2020 nyheter
  • riksinventering

Riksinventering av berguv

BirdLife Sverige genomför en riksinventering av berguv 2019-2020. Anledningen är att arten minskar kraftigt, syftet är att kartlägga minskningen och orsaker till denna.

Ifjol hördes enbart uvar i tre revir i landskapet vilket är en väldigt låg siffra jämfört med 10-20 år sedan. Det kan med enkelhet konstateras att arten har minskat kraftigt även i Värmland men vi har förhoppningar om att hitta fler revir i år.

Undertecknad och Johan Bohlin är regionala samordnare i Värmland. Vi tar mer än gärna emot tips gällande berguvar i Värmland. Vi har ett antal lokaler som enligt målsättning ska lyssnas av. Det finns fortfarande behov av inventerare till några enstaka lokaler i norra Värmland så intresserade personer får gärna kontakta oss. Det finns möjlighet att erhålla milersättning. Vi kan även svara på frågor gällande riksinventeringen.

Observationer av berguv får gärna också rapporteras på artportalen.se. Under häckningstid (framtill augusti) blir alla observationer dolda för allmänheten och observationer med häckningskriterier döljs oavsett årstid.

Kontaktuppgifter till oss samordnare:

Daniel Hedenbo (daniel.hedenbo@telia.com, 070-3657262)

Johan Bohlin (johan.r.bohlin@gmail.com, 070-5250432)

Spread the love