Av danielhedenbo

-

4 april, 2018

  • knölsvan
  • nyheter 2018

Upprop- Hur står det till med våra Knölsvanar?

I Värmlandsornitologen 2015 återfanns ovanstående fråga på sidan nio som rubrik på ett upprop. Inte ett enda svar inkom! Nu får en del av landskapets fågelintresserade möjlighet att svara på frågan en gång till. Anledningen till att jag skrev uppropet i VO var att det häckande knölsvansbeståndet vid Ölmeviken minskat från tio par 1972 till 0–2 par på senare år. Skall just börja skriva en artikel om detta och det är därför jag ber om din hjälp.

Jag har kunnat kostatera att kläckningen oftast gått normalt och att fulltaliga kullar setts direkt efter denna. Därefter har i många fall de flesta eller samtliga små ungar kontinuerligt försvunnit. Orsakerna kan givetvis vara flera. Mink och gädda kan givetvis vara två av predatorerna. Vid Ölmeviken har vidare en sångsvan vid ett tillfälle dräpt samtliga ganska stora ungar i en kull.

Den vanligaste orsaken till att små ungar försvunnit misstänker jag emellertid vara en annan. Det gäller angrepp av en blodparasit som sprids via knott. Tyvärr har jag inte funnit några döda ungar vid viken, men jag har skickat in döda knölsvansungar från två andra lokaler i Kristinehamns kommun till Statens Veterinärmedicinska Anstalt. I båda dessa fall var ungarna angripna av den aktuella blodparasiten.

Jag vore tacksam om jag kunde få hjälp med svar på följande frågor.

  1. Har du kunnat konstatera det ovan beskrivna fenomenet med bortfall av små ungar på någon eller några lokaler? I så fall var?
  2. Har döda ungar påträffats? Har de eventuellt skickats till SVA? Adressen dit är 751 89 Uppsala, om du skulle ha behov av adressen i framtiden.
  3. Det är ju välkänt att sångsvanen är starkare än knölsvanen. Har du exempel på att sångsvanen trängt undan knölsvanen? I så fall var?
  4. Har du exempel på att sångsvan dödat adult knölsvan eller dess ungar? I så fall var?
  5. Känner du till att ett knölsvanspar övergett en lokal utan att sångsvanen är med i bilden. Finns         det någon annan förklaring?
  6. Anser du att knölsvansbeståndet minskat, ökat eller är på samma nivå som tidigare? Vilket område avser uppgiften?

Jag hoppas att den som kan svara på en eller flera av dessa frågor kontaktar mig via e-post ulf.t.c@telia.com eller per tfn 0550-19023, om möjligt senast den 15 april.

Med vårhälsningar

Ulf T Carlsson

Spread the love