Av danielhedenbo

-

30 januari, 2019

 • blåmes
 • domherre
 • gråsiska
 • grönfink
 • gulsparv
 • järnsparv
 • kaja
 • koltrast
 • lavskrika
 • nötväcka
 • nyheter 2019
 • pilfink
 • råka
 • skata
 • skogsduva
 • stare
 • svarthätta
 • talgoxe
 • tallbit
 • vinterfåglar in på knuten

Vinterfåglar in på knuten- resultat

Den rikstäckande fågelbordsräkningen, vinterfåglar in på knuten, är nu avslutad och preliminära resultat kan utläsas. Över 1 miljon fåglar rapporterades från ca 20 000 fågelmatningar, i Värmland räknades 31459 fåglar på 601 matningar. Antalet matningar och fåglar i genomsnitt på varje matning ökade totalt men i Värmland minskade båda siffrorna.

På riksplanet innebar årets resultat inga förändringar gällande vilka arter som hamnade topp 10 även om inbördes platsförändringar ägde rum. Talgoxe blir etta nästintill alla år och ofta med blåmes och pilfink som sällskap på topp tre. De tre arterna är, med litet undantag för blåmes, relativt stabila i antalen vid fågelborden mellan åren. Det finns samtidigt arter, exempelvis gråsiska, som varierar stort mellan åren och bra år kan en eller flera sådana arter konkurrera om pallplatserna. Vintern 2017/2018 var det ovanligt stora mängder gråsiska i rörelse vilket speglar resultatet från 2018, gråsiskeinvasionen var inte lika kraftig i år men arten behöll tredjeplatsen.

Topp 10 i Sverige 2019 med fjolårsplaceringen inom parentes:

1. (1) Talgoxe

2. (4) Pilfink

3. (3) Gråsiska

4. (2) Blåmes

5. (5) Domherre

6. (8) Koltrast

7. (10) Gulsparv

8. (7) Kaja

9. (6) Skata

10. (9) Grönfink

 

 

Topplistan i Värmland med fjolårsplaceringen inom parentes:

1. (2) Talgoxe

2. (3) Blåmes

3. (4) Domherre

4. (1) Gråsiska

5. (8) Gulsparv

6. (5) Pilfink

7. (6) Kaja

8. (7) Skata

9. (10) Grönfink

10. (9) Nötväcka

 

Även i Värmland var topp 10 intakt gentemot 2018 års resultat. Gråsiskeinvasionen 2018 märktes i väldigt hög utsträckning i Värmland med ringmärkningsrekord på Hammarö fågelstation vilket också präglade räkningssiffrorna. Talgoxe, blåmes och domherre är en klassisk topptrio i  Värmland även om variationen är större här än på riksnivån.

Två större skillnader kan noteras mellan riksresultatet och Värmlands topp tio. Koltrasten är en stabil topp 10-fågel i Sverige men kommer 2019 först på 19:e plats i Värmland, förklaringen är att även om koltrastar övervintrar i hyfsat stora antal i Värmland så är mängderna betydligt större i sydsverige. Ett tydligt exempel är Gotland där koltrasten har placerat sig som tvåa de fyra senaste åren. En art som däremot är vanligare i Värmland än på Sverigelistorna är nötväckan även om skillnaden är mindre än koltrasten. Nötväckan har en huvudsakligen sydlig utbredning i Sverige och det är först under 2000-talet som den ordentligt har börjat etablera sig i de övre delarna av Norrland. Antalet nötväckor på vinterfåglar in på knuten ökar därför men fortfarande är arten relativt fåtalig i norra Sverige.

Varje år rapporteras en del mindre vanliga vinterarter på Värmlands fågelbord under vinterfåglar in på knuten. Exempel från 2019 är: Järnsparv 1, tallbit 1, råka 1, stare 1, lavskrika 2, skogsduva 3, svarthätta 6

 

Spread the love