Artprojekt

WOF arbetar med att speciellt följa vissa utvalda arter, som är störningskänsliga, mindre vanliga eller som är goda indikatorer på tillståndet i naturen. Hit hör smålommen, fiskgjusen, berguven, kungsörnen och pilgrimsfalken för att ta några exempel.