Fiskgjuse

Fiskgjusen i Värmland

Fiskgjusen har varit föremål för landsomfattande så kallad riksinventering vid tre tillfällen, 1971, 2001 och 2013. För Värmlands del var de två senare inventeringarna av mer heltäckande karaktär även om landskapet är stort och en del boplatser säkert kan ha undgått inventerarna.

Beståndet i landskapet Värmland bedömdes uppgå till omkring 180 par 2001 och omkring 150 par 2013, vilket antyder att arten har minskat. Naturligtvis är det svårt att dra särskilt långtgående slutsatser av två inventeringar med så pass långt mellanrum, men det finns ändå anledning att hålla ett vakande öga på fiskgjusepopulationen. En uppföljande inventering planeras preliminärt till 2018, fem år efter den senaste. Under tiden är alla rapporter av fiskgjuse under häckningstid intressanta. Rapportera era observationer till artportalen eller undertecknad. Beskriv gärna observationen i kommentarsfältet och ge akt på vilket vädersträck som fiskande gjusar drar iväg mot efter lyckat fiskafänge. Även uppgifter om äldre, nu tomma bon är av intresse.

 

Metodik

Fiskgjusen häckar gärna på öar i större sjöar, på myrholmar eller i frötallar på hyggen. Boträden kan ligga i anslutning till fiskrika sjöar, gärna så nära stranden som möjligt, men ibland flera kilometer från fiskeplatserna. Det stora risboet placeras i regel i toppen av gamla, men inte nödvändigtvis särskilt höga tallar med god utsikt över omgivningen. Bon i skog kan vara svåra att hitta, liksom vid avlägsna skogssjöar.

Inventering av fiskgjuse genomförs under vår och sommar när gjusarna är i reviret. I södra Värmland börjar äggläggningen omkring 25 april och ungarna är flygga omkring 25 juli. Kriteriet som är mest intressant för inventeringen är aktiva revir, d.v.s. det räcker med att konstatera att fiskgjusen besöker boet under häckningstid, men observationer av häckningens utfall är även av stort intresse. Boplatser som inte lokaliseras på våren kan hittas under högsommaren, när stora ungar tigger ganska ljudligt.

 

Projektansvarig

Jan Rees

Råglanda Där Fram

665 92 Kil

0706-73 91 24