Kungsörn

Systematisk spaning efter spelflygande kungsörn började i norra Värmland 1999. År 2001 konstaterades häckning för första gången i modern tid.

 

Det är Jan Wirtberg, Östmark, som håller i kungsörnsinventeringarna som numera är en del av länsstyrelsens rovdjursarbete, men med stöd av ideella krafter.

 

Inventeringsmetodik

Målet med inventeringen är dels att konstatera om kända revir är besatta eller inte, dels att finna nya revir, antingen i angränsande områden eller på helt nya platser i länet.

 

Perioden 15:e februari till sista april är lämplig tid för kikarspaning från högt belägna observationspunkter, gärna i smågrupper för att bättre täcka landskapet. Det man i första hand söker är adulta örnar som spelflyger, gärna nära revirgränsen så att även angränsande örnpar visar upp sig. Riktigt bra dagar med värmande solsken och lagom vind, kan man få uppleva hissnande dykningar, piruetter och fåglar som griper tag i varandras klor.

 

Andra dagar kan avlägsna observationer vara lika viktiga, adulta fåglar med bomaterial på väg mot nytt alternativbo eller kanske för smyckning av äldre. Alla örnobservationer bokförs noga. En grupp hängivna och erfarna tubnötare lyckas oftast få fram någon spännande observation under ett inventeringspass. Minst ett besök görs också i kända revir under juni – juli för att undersöka om det skett lyckad häckning. Besök också gärna reviren i augusti eller innan den 15:e september för att se om årsungar flyger i reviret. Observationer av detta slag kan vara spännande i områden där vi inte tidigare funnit revir.

 

Kungsörnen i Värmland 2010.

Efter fjolårets nollresultat var förhoppningarna högt ställda inför årets häckningssäsong. När så gnagartillgången dessutom blev enorm och skogsfågelkullarna fler än på många år blev ju inte förväntningarna direkt mindre.

Även spelflyktsinventeringen gick som på räls och indikerade snart att sex revir var aktiva och besatta när det var dags för häckning. Sedan drog någon i nödbromsen!

 

I vårt äldsta revir verkade de adulta fåglarna aldrig gå till häckning, i tre revir lyckades vi aldrig hitta bo eller bekräfta häckning och i två revir lyckades häckningen, med en unge i vart bo. Inte riktigt det resultat vi hade förväntat oss.

 

Glädjande är det däremot att vi med hjälp av inventerarna från Dalarna för första gången ringmärkt kungsörnsungar i länet, det gav mersmak! Det ska bli mycket spännande att se om dom besöker någon av utfodringsplatserna i vinter.

 

Även i år finns ett antal spännande observationer som indikerar fler revir och möjliga häckningar i länet, men avstånden är som ni vet ganska stora och inventerarna dessutom alldeles för få.

 

Kontakt: Jan Wirtberg, Bergsidan 8, 685 97 Torsby

e-post: jan.wirtberg@lansstyrelsen.se telefon 0560-230 61

 

Information om kungsörnens situation finns på ÖRN 72:s hemsida https://www.eagle72.se/eagle72.htm där du också hittar en bra länksamling med åldersbestämningsguider mm.

 

Bilder från årets ringmärkning i Torsby kommun

Unge 1 i bo; Första lyckade häckningen i ett bo som vi känt till sedan 2002. (Bohlin, Wilde m.fl.) Brukar byggas på varje år men raseras lika fort av höststormarna, i år höll det dock ihop. Foto: Börje Dahlén.

Unge 2 i bo; Bredvid ungen i boet ligger färsk middagsmat i form av en vuxen skogsmård som verkar vara ett populärt byte för våra kungsörnar! Kranier från både vuxna och unga mårdar hittas ofta under våra kungsörnsbon. Foto: Börje Dahlén.

Unge 1; Lugn och trygg krabat med fötter som redan skvallrar om kommande jakter! Foto: Jan Wirtberg

Ringar unge 2; Alla årets märkta kungsörnsungar inom länen Gävleborg, Härjedalen, Dalarna och Värmland har fått röd ring på höger ben och blå över blankt på vänster. Foto: Jan Wirtberg.