Ägretthäger

Ägretthäger    
6805181Baggtjärnen, Storforsområdet  
6805211Lunedet, N Karlskoga Samma exemplar som ovan
7804061Kila kyrka-780415 
7807031Norra hyn  
7808131Arnön Ev. samma exemplar som ovan ?
8205101Vänersvik, Ölmeviken  
8308201Björken  
8404181Bottenviken, Väse-840421 
8605081Brosjön  
8704051Åråsviken, Panken  
9004221Ed, Kilsviken  
9405061Baggtjärnen, Storforsområdet  
9506122Norra hyn  
9507021Ladholmen (insträckande)
9507071Vänersvik, Ölmeviken-950930Troligen samma ex som 0702
9606301Tofta, Ölmeviksområdet-960912Troligen samma ex som ovan
9703191Inre Kilsviken Troligen samma ex som ovan
9705111Bottenviken  Samma exemplar som ovan
9707271Arnön970813Samma exemplar som ovan
9905271Björken  
9905271Välsviken Samma exemplar som ovan
0005011Gillbergasjön-000504 
0007071Hovlanda, Arnön-000715 
0010271Varnumsviken-001028 
0204021Lunedet, N Karlskoga  
0204141Björken-020419Samma exemplar som ovan
0204261Färnsjön Samma exemplar som ovan
0206251Inre Kilsviken-020630Samma exemplar som ovan
0304181Ladholmen  
0305021Arnön-030507Troligen samma ex som ovan
0504181Kyrkviken-050419 
0504291Bysjön-050430Troligen samma ex som ovan
0505201Grängen Troligen samma ex som ovan
0506121Inre Kilsviken-030507Troligen samma ex som ovan
0704221Gustavsvik  
0805032Björken  
0806021Arnöfjorden  
0809271Inre Kilsviken  
0905091Tåbäcken, Södra Bjurtjärnsområdet  
1105031Edebäcksbron-110504 
1106021Tofta, Ölmeviksområdet  
1106031Norra hyn-110604 
1106071Södra hyn-110903 
1106281Kroksvik, Varnumsviken  
1107041Vassbotten, Vålön-110811 
1108102Södra hyn-110826 
1201041Säffle ängar, Säffleområdet-120108 
1202081Baggtjärnen, Storforsområdet  
1204251Krokstad, Nedre Byälven  
1210071Forsnäs, Gapern  
1210221Segelbåtshamnen, Södra Flå, Säffleområdet-121026 
1305221Hynboholm, pumphuset, Södra hyn  
1308311Hygntornet, Inre Kilsviken  
1311041Marviken, Årås, Kolstrandsviken  
1405131Vithall, Lurö Skärgård  
1410161Nilsbysundet  
1504081Björken, Sunne-150411 
1504261Alsterån, tornet-150427 
1504281Charlottenberg  
1507012Träfotere, Södra hyn  
1507061Björken, Sunne-150710 
1510011Björken, Sunne  
1604051Kolstrandsviken  
1604111Fågeltornet, Träfotere  
1704011Degerfors järnverk  
1704071Knappstadviken, Klarälvsdeltat  
1704161Baggtjärnen, Storforsområdet-170418 
1704181Inre Kilsviken  
1704191Norra hyn  
1704211Ölmeviken  
1704302Nolgårdsviken, Klarälvsdeltat-170509 
1705052Södra hyn  
1705101Bytjärn-170512 
1705241Ölmeviken  
1705251Norra hyn  
1705272Alsteråns mynning-170528 
1706072Södra hyn  
1707291Arnön  
1708271Ölmeviken  
1708281Södra hyn-170902 
1709181Inre Kilsviken-170919 
1709195Alsteråns mynning  
1709251Björken, Sunne  
1711081Björken, Sunne-171011 
44 fynd54 ex Sannolikt är antalet inblandade exemplar lägre.