Mindre sumphöna

Mindre sumphöna    
6106011Södra hyn, Grönäs-610608VF 62:315 (rättad från dvärgsumphöna)
7205241Ölmeviken-720611hane 
7206101Ekenäsviken, Värmlandsnäs-720611hane 
7206151Mariebergsviken-720623honläte (hanläte enl KOF)
7606161Herrön, Skattkärr honläte 
7805311Ölmeviken780604  
8306061Ölmeviken-830705honläte 
8405241Dybotten, Segerstad-840525  
8805311Dybotten, Segerstad-880604  
9006061Ölmeviken hane 
1506241Nötön, Åråsviken-Kilsviken-150630  
11 fynd11 ex