Vitvingad trut

Vitvingad trut    
18791Filipstad KVAB 1891:57 + TENOW [Felbestämd]
18871Prästerud1887-01-05KVAB 1892:71 [Skjuten]
1800-talet1Möckeln publ. i lokaltidning enl. Stefan Göransson
 0104211Ladholmen    
1 fynd1 ex  Filipstadsfågeln är en vittrut!