Raser, ospontana och andra speciella fynd

ÅRTALNRARTREFERENSER  
      
 – ovanliga raser   
1895 SÄDESÄRLA yarrelliiJägerskiöld & Kolthoff  
1931 NÖTKRÅKA macrorhynchosFoFl 1931:244  
1949 KRÅKA coroneVF 1957:312  
1972 BLÅHAKE cyaneculaVO 1973:11  
1976 GRANSÅNGARE tristisVO 1977:68  
1976 NÖTVÄCKA asiaticaVO 1977:67-68  
1977 BLÄSGÅS flavirostrisVO 1979:63  
1978 SVARTH. BUSKSKV. mauraVO 1979:65-66  
1987 GULÄRLA feldeggVO 1988:71  
1994 PRUTGÅS hrotaVO 1996:67-68  
1994 STENSKVÄTTA leucorrhoaVO 1996:66-67  
1995 SÄDGÅS rossicusVO 1996:8  
1997 SILLTRUT graellsii/heugliniVO 1999:26  
1997 GULÄRLA flaviss./luteaVO 1999:27  
      
      
  b  – till arten obestämd   
1966 OB BECKASINSNÄPPAVF 1967:289  
      
      
  c  – icke spontana arter   
1947 SNÖGÅSSN 1947:79  
1969 MANDARINANDDNVF 1968-1978   
1969 STÖRRE FLAMINGOVF 1971:62  
1973 STRIPGÅSVO 1975:30  
1978 SYDAM. BLÄSANDVO 1979:64  
1979 GULKINDAD KRICKAVO 1981:67  
1988 BRUDANDVO 1989:47  
1990XFJÄLLGÅSVO 1991:48-49  
1992 KAMSKRAKEVO 1993:56  
1993 SVART SVANVO 1994:46  
1993 JÄTTEHAVSÖRNVO 1994:71-72  
2003 BERGHÖNA   
2005 KEJSARGÅS   
2005 PARADISGRAVAND   
      
  d  – publicerade men inte   
     accepterade arter   
1800-taletXMELLANSPETT (även senare)flera källor  
före 1930XDVÄRGRÖRDROMFoFl 1930:46  
före 1936 MINDRE SKRIKÖRNH Rendahl (1936)  
1948XTOPPSKARV (även 1990-talet)SN 1948:75 / NWT  
1962XNATTHÄGERE Rosenberg (19??)  
1963XISMÅSSNIK 55-65:109  
      
  e  – publicerade men inte    
     accepterade raser   
1960-talet GRÅTRUT cachinnansflera publicerade rapporter