Tofslärka

Tofslärka     
18761Karlstad skjuten+monterad1876-12-09REKS 1877, ROSENIUS 1:245, TENOW
18761Karlstad skjuten+monteradsent i dec 76NRM ”1877-02-21” (ej samma ex som ovan!)
18861ArvikatraktenFÖRE 1887KVAB 1889:110
1700001Nedrre Mellerud?”HT”ROSENIUS 1:245
2307001Hagfors NWT 11.7 1923
2401101Karlstad J&K + FoF 1924:43
6005001Karlstad Sixbacken VF 62:139 
6709161Krisinehamns soptipp   
7105281Hammarö sydspets   
6 fynd6 ex